Från Youtube kommer en nyhet som ska säkert göra glad alla små barn och så klart även deras föräldrar. Två mäktiga medieföretag, Walt Disney Company och YouTube, satsar på att ett nytt partnerskap. Den går ut på att starta en ny kanal på Youtube som ska visa material från Disney. Filmerna produceras av Disney och distribueras på en kanal på Disney.com och YouTube.

Disney arbetar för närvarande med en översyn av sin hemsida och de erkänner att deras eget varumärke är inte tillräckligt kraftfull bland barn som söker video på nätet så YouTube ses som mycket mer kul och intressant. Så i framtiden kommer Disney locka ungdomar på YouTube och samtidigt göra YouTube som en del av sin egen sida – något som företaget hoppas ska locka barn att stanna längre.

YouTube hoppas vinna något från Disneys varumärke också, nämligen trovärdighet bland föräldrar varav många inte är förtjusta i att ställa in sina yngre barn lös på en plats där filmer kan vara trasiga och provocerande.

Disney kommer att sälja reklam och dela en del av intäkten med YouTube. Utöver egen producerat material, kommer Disney också visa amatör video på kanalen. Video från Disneys tv-program kommer också att visas på kanalen, även om företaget måste vara försiktig här för att undvika reta kabel partner genom att ge bort för mycket.

Hur som helst grattis alla småbarnsfamiljer…