Som en del av Android  sektion i Sandbox på Google I/O, finns det en enorm Android utställning. Där kan man se varje utsläppt Androidapparat hittills.
Du kan se den hela uppsättningen på Flickr eller titta på den slideshow nedan:

källa: Android and Me