Att ha en webbplats för din verksamhet idag är något som förväntas, har du ingen webbplats så är det många kunder som tappar intresset redan där. Att kunna söka upp ett företag och läsa på deras hemsida är vanligt förekommande i många fall varav detta är av största vikt. Men en hemsida eller webbplats räcker inte för att sticka ut och göra ett intryck i dagens samhälle. Hemsida bör rimligen också vara anpassad efter den typ av verksamhet du bedriver för att kunna tillfredsställa och koppla den lätt till din målgrupp. Att exempelvis inte ha en mobilanpassad hemsida idag gör att du sållar bort målgruppen upp till 40 år.

Viktiga delar på din webbplats

Att ha en mobilanpassad hemsida eller en responsiv hemsida och design är idag av högsta vikt då internetanvändningen i mobilen är hög och det är det vanligaste förekommande sättet att surfa in på en hemsida. Om hemsidan är utformad på detta sätt anpassar den nämligen sig utifrån användarens enhet och webbläsare vilket gör att ingen målgrupp exkluderas i det skedet. Eftersom lättillgänglig information också är viktigt och förväntat idag så är så kallad ”one page design” något som man ser allt oftare på företags hemsidor. Det innebär att man har börjat lämna den traditionella ”hamburgermenyn” för att istället samla alla olika kategorier och information på första sidan i olika avsnittsindelningar. Det har kommit att bli populärt att utforma på detta vis och det ger en hel del snygga effekter som också gör det förståeligt att denna variant är omtyckt.

Likväl som ovanstående är viktigt för intrycket så är temat som används på webbplatsen minst lika viktigt om inte viktigast av allt. Det ger ett helhetsintryck och bör rimligen hänga ihop med den verksamhet du bedriver för att göra ett gott intryck på kunden samtidigt som du behåller deras intresse då det är lättare för ögat att samla information om allt är ihopkopplat med en röd tråd.
Något som tar det ytterligare ett steg i rätt riktning är att domänen också är sammankopplad med hemsidan och företagsnamnet, det blir en bra treenighet.

Oavsett om du bygger själv eller köper tjänsten

Oberoende om du ska göra allt själv eller ta hjälp av en konsult är det viktigt att tänka på dessa delar för att göra en bra webbplats. Det finns otroligt många teman som man kan använda gratis eller köpa för en symbolisk summa som är lätta att använda, men då är det också viktigt att tänka över om detta de facto passar just din verksamhet på alla sätt eller om det skulle kunna göras en bättre matchning. Tar du hjälp utifrån är det också bra att du är tydlig och förmedlar just vad dina förväntningar är på hemsidan som skapas och vilket tema just du är ute efter för att kunna nå din målgrupp och dina kunder utan att verka oproffsig. De flesta av de stora företagen har idag koll på detta och utgår ifrån dessa delar när de antingen skapar från början eller bygger ny webbplats, det är ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om vilka olika stilar det finns och hur man kan bygga vissa delar för att stämma in på sin verksamhet genom att titta på större företags hemsidor i lite olika branscher. Spelbolag, IT-företag samt modesidor brukar ofta ligga i framkant och vara duktiga på just dessa bitar, det rekommenderas att titta närmare på dessa branscher så kommer ni se att möjligheterna är många.